KancelariaAdwokacka

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza.
Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia.
Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat

Porady prawne

Jako kancelaria z pełną obsługą, świadcząca różnorodne usługi prawne, od momentu powstania zyskaliśmy cenną reputację i zaufanie swoich klientów, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych.

Kancelaria świadczy wysokiej jakości indywidualne porady prawne. Współpracuj z nami w celu znalezienia wydajnych rozwiązań, często przełomowych w procesie.

Pomagamy w znalezieniu najbardziej odpowiedniego podejścia do rozwiązania sporu. W tym celu przywiązujemy wielką wagę nie tylko do wygrania pojedynczej sprawy, ale także do rozstrzygnięcia leżącego u podstaw konfliktu.

Świadczymy porady prawne m.in. z zakresu prawa cywilnego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa odszkodowawczego, prawa egzekucyjnego, prawa karnego i prawa karnego skarbowego.

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w udzielaniu porad prawnych w nieodpłatnych punktach pomocy prawnej w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości, a obecnie świadczymy pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwem, osobom im najbliższym oraz świadkom przestępstw w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

Adwokat Ełk

Dr Jacek Mrozek jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pod numerem WAW/Adw/6805. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym z czterema stopniami doktora: nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych.

To absolwent studiów podyplomowych: MBA, zarządzanie samorządem terytorialnym, finanse i rachunkowość, kontrola i nadzór w administracji publicznej oraz stosunki międzynarodowe i dyplomacja.

Przez kilkanaście lat zajmował stanowiska kierownicze w administracji państwowej (samorządowej i rządowej), w tym dyrektora, wicewojewody i głównego specjalisty kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli. Przez pięć lat zajmował stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku.

Obecnie jest Dyrektorem Filii, Członkiem Rady Rektorskiej i Rady Edukacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku, a także Profesorem nadzwyczajnym oraz Kierownikiem Katedry Nauk Społecznych i Administracyjnych Gdańskiej Szkoły Wyższej.

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Zakres usług - Prawnik

Kancelaria oferuje pomoc prawną w sporach sądowych, w których Adwokat może reprezentować swoich Klientów w procesach przed wszystkimi sądami wszystkich instancji w postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i przetargowych. Może również zapewniać zastępstwo prawne przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami polubownymi (arbitrażowymi), przy czym pomoc obejmuje wszystkie lub wybrane etapy sprawy: postępowanie poprzedzające postępowanie sądowe, postępowanie wykonawcze (windykacja długów) oraz wsparcie prawne przy sporządzaniu aktów notarialnych.

Kancelaria oferuje przygotowywanie pism procesowych, takich jak: pozwy (powództwo), wnioski, odwołania, skargi i środki nadzwyczajne, oskarżenia prywatne lub inne, a także różne rodzaje pozasądowej pomocy prawnej, m.in.: porady prawne i konsultacje, przygotowywanie i konsultowanie projektów umów, procedur, przepisów i innych dokumentów, a także umów założycielskich i projektów uchwał organów spółek handlowych, z uwzględnieniem analizy prawnej, informacji i opinii, usług prawnych polegających na weryfikacji zgodności działalności podmiotu z prawem obowiązującym w wybranym zakresie.

 • Prawo cywilne

  Prawo cywilne to powszechnie uznana i skodyfikowana gałąź prawa, której przedmiotem są stosunki cywilno-prawne.

  więcej
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, w którym zawarta została regulacja dotycząca skutków śmierci osób fizycznych

  więcej
 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne to wyspecjalizowany „pozakodeksowy” dział prawa cywilnego zawierający normy prawne regulujące

  więcej
 • Prawo odszkodowawcze

  Prawo odszkodowawcze reguluje obowiązek świadczeń należnych w przypadkach określonych w przepisach prawa

  więcej
 • Prawo karne

  Prawo karne to zbiór przepisów, których celem jest zwalczanie niepożądanych czynów, zwanych przestępstwami

  więcej
 • Prawo karne skarbowe

  Prawo karne skarbowe jest częścią prawa karnego, które wyodrębnia się ze względu na szczególny przedmiot ochrony.

  więcej
 • Prawo pracy

  Prawo pracy to przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców

  więcej
 • Prawo egzekucyjne

  Prawo egzekucyjne reguluje zasady i tryb postępowania organów egzekucyjnych uprawnionych do wykonywania tytułów wykonawczych

  więcej

Pro Publico Bono

Kancelaria Adwokacka świadczy bezpłatne porady prawne dla ofiar przemocy domowej, gwałtów, pedofilii, mobbingu i stalkingu lub innych osób, których nie stać na pokrycie kosztów obsługi prawnej, a które niewątpliwie takiej pomocy potrzebują.

więcej