Zakres usług

 • Prawo cywilne

  Prawo cywilne to powszechnie uznana i skodyfikowana gałąź prawa, której przedmiotem są stosunki cywilno-prawne.

  więcej
 • Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego, w którym zawarta została regulacja dotycząca skutków śmierci osób fizycznych

  więcej
 • Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne to wyspecjalizowany „pozakodeksowy” dział prawa cywilnego zawierający normy prawne regulujące

  więcej
 • Prawo odszkodowawcze

  Prawo odszkodowawcze reguluje obowiązek świadczeń należnych w przypadkach określonych w przepisach prawa

  więcej
 • Prawo karne

  Prawo karne to zbiór przepisów, których celem jest zwalczanie niepożądanych czynów, zwanych przestępstwami

  więcej
 • Prawo karne skarbowe

  Prawo karne skarbowe jest częścią prawa karnego, które wyodrębnia się ze względu na szczególny przedmiot ochrony.

  więcej
 • Prawo pracy

  Prawo pracy to przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców

  więcej
 • Prawo egzekucyjne

  Prawo egzekucyjne reguluje zasady i tryb postępowania organów egzekucyjnych uprawnionych do wykonywania tytułów wykonawczych

  więcej