Prawo spadkowe

Prawo spadkowe to dział prawa cywilnego,

w którym zawarta została regulacja dotycząca skutków śmierci osób fizycznych w stosunku do majątku tych osób (księga IV kodeksu cywilnego), w szczególności dotyczy to zasad przejścia majątku spadkowego na określone podmioty, sytuacji prawnej spadkobierców, testamentów, odpowiedzialności za długi spadkowe oraz instytucji zachowku.

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria Adwokacka może przygotować przykładowe pisma:

 • Oświadczenie osoby powołanej na wykonawcę testamentu o odmowie przyjęcia tego obowiązku
 • Powództwo o wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • Powództwo o zachowek
 • Powództwo o zmniejszenie zapisu (lub polecenia)
 • Powództwo o zobowiązanie do wykonania polecenia
 • Powództwo o zobowiązanie do wykonania zapisu
 • Powództwo wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercy
 • Pozew o zachowek wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w całości oraz wnioskiem o zawieszenie postępowania
 • Wniosek o dział spadku
 • Wniosek o nakazanie spadkobiercy wyjawienia przedmiotów spadkowych
 • Wniosek o nakazanie złożenia testamentu
 • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat z tytułu dziedziczenia
 • Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu
 • Wniosek o spis inwentarza
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy)
 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu
 • Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
 • Wniosek o zmianę stwierdzenia nabycia spadku
 • Zawiadomienie sądu o niespisaniu treści testamentu ustnego

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat