Wynagrodzenie

Minimalne stawki wynagrodzenia adwokata określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 z późn. zm.).

Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z klientem, przy uwzględnieniu jego sytuacji osobistej i możliwości materialnych.

Kancelaria Adwokackaw Ełku

Uczciwa i spersonalizowana oferta prawnicza. Zaufanie płynące z wieloletniego doświadczenia. Skuteczna współpraca.

Jacek Janusz Mrozek - Adwokat